Медицинки Симпозиум по Хипертония

Медицински симпозиум под мотото „Познавате ли си кръвното налягане?“ бе организиран от „Медокеми Лимитид“ на 17 май 2015 във връзка с отбелязването на Международният Ден на Хипертонията.


Той се проведе под егидата на Кипърската Медицинска Асоциация, Кипърското Дружество по Хипертония и Кипърската Асоциация по Сърдечни болести и завърши с препоръки за превенция на хипертонията, както и с очертване на най-новите Европейски насоки за лечение на това заболяване.