Често задавани въпроси

"Осигуряване на качествена лекарствена терапия на достъпни цени за всички хора по света по начин, който поддържа устойчивост."

Въпроси


Отговори

Какво е генерично лекарство?
Генеричното лекарство съдържа същото активно вещество като иновативното лекарство, на което се основава. То предлага същото високо качество и ефикасност, но същевременно е на много по-достъпна цена. Тази комбинацията прави генеричните лекарства все по-предпочитани от здравеопазните системи. Те могат да бъдат пуснати на пазара след изтичане на патента на иновативния продукт, на който са основани.

 
Защо генеричните лекарства се считат за еквивалентни на иновативните лекарства?
Генеричните лекарства съдържат същото активно вещество като иновативните, на които се основават. Те са предмет на същия процес на разрешаване и могат да бъдат разрешени за употреба единствено, ако са „биоеквивалентни“ на иновативното лекарство.

 
Какво е биоеквивалентност?
Биоеквивалентност означава, че при сравнение на генерично и иновативно лекарство, е налице същата скорост и степен на биологична наличност на активното вещество в организма. По-просто казано, генеричното и иновативното лекарство трябва да са еднакво ефективни.

 
Какво е супергенерично лекарство?
Това са генерични продукти, към които има завишени критерии за пускане на пазара или специални генерични фармацевтични продукти. Те се различават от оригиналния продукт по състав или метод за доставяне на лекарството в организма. В Медокеми добър пример за супергенерик са нашите сухи прахови инхалатори , които включват иновативен метод на доставяне на лекарството в организма.

 
Кои са предимствата на генеричните лекарства?
Основното предимство на генеричните лекарства е, че те са значително по-евтини. Във време на все по-нарастващи изисквания към здравните услуги, генеричните лекарства са от голяма полза за обществото, тъй като осигуряват достъп на пациентите до качествени, ефективни и безопасни лекарства, като същевременно намаляват разходите. Освен това, конкуренцията на генеричните лекарства насърчава производителите на иновативни лекарства да намаляват цените си и да разработват нови, патентовани продукти.

 
В какви терапевтични области се използват генерични лекарства?
Генеричните лекарства са базирани на иновативните и по този начин те могат да лекуват точно същото състояние със същото високо качество, ефикасност и безопасност на по-ниска цена. Някои терапевтични области, в които се прилагат генерични лекарства, включват: високо кръвно налягане, диабет, депресия, Болест на Паркинсон, Болест на Алцхаймер, остеопороза, рак, ХИВ/СПИН. Следователно, генеричните лекарства се използват в целия спектър на здравеопазването.

 
Как генеричните лекарства се оценяват и сравнят с оригиналните?
Тъй като оригиналните лекарства са разрешени от няколко години, вече е налична информация за тяхната ефикасност и безопасност. Следователно, не е небходимо клиничните изпитвания да бъдат напълно повторени. Въпреки това, законодателството налага изпитвания, за да се гарантира, че генеричните лекарства са еднакво ефективни и безопасни – обикновено чрез проучване за биоеквивалентност. Стандартите за производство на генерични лекарствени продукти са идентични с тези за всеки друг разрешен за употреба иновативен продукт.