Свържете се с нас

MEDOCHEMIE Bulgaria
гр. София, жк. Младост-1, бл. 38б
1784 Sofia,
Bulgaria
Тел.: +359 2 974 3709
Факс: +359 2 974 3708